Styret

Styret for 2017

Henrik Stefansen Leder
Jon Troli Nestleder
Kjell Ivar Østtorp Økonomiansvarlig
Rune Korsvoll Styremedlem
Kristin Solvang Styremedlem
Pål Ring Styremedlem
Erik Sogn Styremedlem
Anita K. Stenersen Styremedlem
Lena Holt Varamedlem
Ger Korsvoll Varamedlem
Heidi Sann Varamedlem
Trond Sunde Varamedlem
Ikke i styret:
Tore Bjerke Revisor
7537 - visninger 2 - idag