Hopp til innhold

Klubben

I formålsparagrafen til Nes Blues Club heter det:

Nes Blues Club har som formål å fremme blues, rock og beslektede musikkformer i Nes kommune.

Med blanke ark startet Dag Tunhøvd og John Troli Nes Blues Club 11. mars 1999. Første konserten var det Tiger City Jukes som sto for på Valhall på Årnes. Allerede i starten 2000 hadde klubben 200 medlemmer. De første årene holdt klubben sine konserter i leide lokaler i Årnes gamle skole.

I 2006 fikk klubben en leieavtale med Jernbaneverket om det gamle pakkhuset på Årnes jernbanestasjon. Et omfattende restaureringsarbeid ble påbegynt. Målet var å utvikle en storstue for musikk i tråd med klubbens målsetting, som skulle tiltrekke seg folk ikke bare fra Nes men fra hele Romerike.

 

 

 

8316 - visninger 1 - idag