Hopp til innhold

Innkalling til årsmøte 2020

Sted:                Pakkhuset, Pakkhusgata 4, 2150 Årnes

Dato/kl:           Tirsdag 23/6-20, 19:00

Saksliste:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og sekretær, og valg av to personer for signering av årsmøteprotokollen
  3. Styrets beretning
  4. Årsregnskap
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
  6. Valg av styre

Grunnet virus-situasjonen må vi ha påmelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet på forhånd. Påmelding via epost: post@nesblues.no

For å være stemmeberettiget må kontingent for 2019 være betalt.

Velkommen

Vårt årsmøte som skulle gjennomføres 31.mars (Henviser til innrykk i Raumnes 3. mars) må utsettes inntil videre på grunn av situasjonen knyttet til forhindring av koronavirus smitte.

Våre gjeldende vedtekter beskriver at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april, så jeg håper at vi får avholdt det innenfor fristen. Men vi har ingen garanti for dette under rådene omstendigheter.

Ny dato vil bli satt når situasjonen tilsier at dette er tilrådelig.