Hopp til innhold

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Sted:                Pakkhuset, Pakkhusgata 4, 2150 Årnes

Dato/kl:           Tirsdag 23/6-20, 19:00

Saksliste:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og sekretær, og valg av to personer for signering av årsmøteprotokollen
  3. Styrets beretning
  4. Årsregnskap
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
  6. Valg av styre

Grunnet virus-situasjonen må vi ha påmelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet på forhånd. Påmelding via epost: post@nesblues.no

For å være stemmeberettiget må kontingent for 2019 være betalt.

Velkommen

2319 - visninger 1 - idag